Stand van zaken augustus 2019

Created with Sketch.

Stand van zaken augustus 2019

Wij hebben onze beide woningen verkocht. Tot op heden hebben we nog geen geschikte locatie gevonden. We zoeken naar mogelijkheden voor een geschikt perceel met bebouwing waar we onze plannen kunnen realiseren. Gedacht wordt aan een woonboerderij  of voormalige horecagelegenheid in het buitengebied, liefst aan de kust van Walcheren.
Onze voorkeur gaat uit naar een perceel met minimaal twee (evt. nog te creëren) wooneenheden en daarbij mogelijkheden voor verblijf van gasten te realiseren in bestaande of nog te creëren ruimtes op het terrein. Wij denken bijvoorbeeld aan een grote schuur waar studio’s in aanwezig zijn of gemaakt kunnen worden.
We nemen stappen in geloof en we geloven dat God gaat voorzien in een plek waar we dit project kunnen realiseren en in de daarvoor benodigde financiën. Tot het zo ver is zullen we vanaf 1 september op een huurlocatie verblijven.
Mocht u ons op bovenstaande punten tegemoet kunnen komen kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina. Op 23 mei is “Stichting Hineni Zeeland” vastgelegd bij de notaris, zijn we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hebben we een rekeningnummer geopend. We willen graag de ANBI status verkrijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLNL