Het ontstaan van Hineni

Created with Sketch.

Het ontstaan van Hineni Zeeland

Wij zijn twee echtparen, Hans en Wilma Dieleman en Wim en Lianne Pleijte. Wilma en Lianne zijn zussen en als echtparen zijn we al jaren met elkaar bevriend. Het is ons verlangen om het verschil te kunnen maken in mensenlevens.

Een jaar of 10 geleden is al de droom ontstaan om samen een woonplek te creëren van rust en ruimte waar mensen zichzelf en/of God kunnen (her)vinden. Dit in een setting van met elkaar optrekken, zorg voor elkaar en voor de natuur. Het samen bezig zijn in en om het huis, zoals bijvoorbeeld werken in de (moes-)tuin of aan onderhoud van gebouwen, kan voor mensen een mooie uitdaging zijn om ongedwongen hun verhaal te kunnen doen. We ervaren dat het nu de tijd is om deze droom handen en voeten te gaan geven. We geloven dat deze droom in het hart van God geboren is. Het is Zijn verlangen om door mensen heen zijn liefde en zorg zichtbaar en tastbaar te maken.

Ons doel en onze passie is dat onze gasten vanuit dit concept (op-)nieuw levensperspectief gaan zien, nieuwe keuzes kunnen maken en stappen kunnen zetten naar een stabielere en hoopvolle(re) toekomst.We hebben door onze ervaring in de omgang met mensen de overtuiging gekregen dat de vorm van verblijf, zoals elders beschreven, van grote betekenis kan zijn voor de gasten. We geloven dat ieder persoon waardevol is en dat ieder het nodig heeft om gekend te worden en verbondenheid te ervaren. Dat is naar onze mening een belangrijke basis voor herstel.

Eén van onze motieven om dit project te starten is dat wij de mogelijkheden en middelen die we zelf hebben ontvangen niet alleen voor onszelf willen houden.

We hebben alle vier een rijke levenservaring en mensenkennis opgebouwd. Ons leven is onze passie: zorg en liefde voor onze medemens, een luisterend oor bieden, praktische hulp/ondersteuning geven, gastvrij zijn, enz. Ieder van ons heeft zich tot nu toe ingezet in de maatschappij op velerlei gebied.

De kennis, opleiding en ervaring die wij in de afgelopen tientallen jaren hebben mogen opdoen, zullen in dit project ingezet kunnen worden.

Ons christen-zijn motiveert ons om vanuit het perspectief en herstel dat we zelf hebben mogen ontvangen er ook te zijn voor anderen.

nl_NLNL